Aanmeldingen - ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering

Ga naar de inhoud
Aanmeldingspagina

Uw Contractbeheer beter onder controle? HET KAN!
(Makkelijker - Veiliger - Efficiënter - Goedkoper)
 
"Binnen veel organisaties krijgt Contractbeheer vaak nog niet de aandacht die het verdient"

Niet zelden kan er intern geen goed antwoord worden gegeven op vragen zoals:
 • Waar zijn onze contracten/SLA's/afspraken?
 • Wanneer lopen ze af?
 • Wie is voor welk contract verantwoordelijk?
 • Hoeveel tijd en geld lekt er op deze manier weg?
 • Zijn wij wel in control?

Wellicht zijn veel documenten met enige moeite deels terug te vinden in ordners of dossiermappen.
En misschien is er ooit ook iemand begonnen om het één en ander bij te houden in Excel.

Maar de meeste organisaties zijn er niet zeker van dat de juiste persoon, op het juiste moment, de juiste (geautomatiseerde) melding krijgt over het juiste contract.

Organisaties voelen meestal wel aan dat hun Contractbeheer voor verbetering vatbaar is, maar weten niet goed waar te beginnen. Veel gehoorde vragen zijn:
 • Hoe krijg ik de hele organisatie mee?
 • Wie moet(en) er verantwoordelijk worden gemaakt voor wat?
 • Welke software is er op de markt en past het beste bij mijn organisatie?
 • Wie kan ik intern als projectleider benoemen?
 • Wie heeft er überhaupt tijd?
 • Wat kost mij dat en wat levert het op?

Besluiten worden daardoor vooruit geschoven en contracten worden onbedoeld verlengd. Dat laatste gebeurt maar liefst bij 2 van de 3 organisaties wel eens, of zelfs regelmatig.

Deze interactieve kennistafel is bedoeld voor medewerkers die vanuit hun functie vaak betrokken zijn bij contracten. Gedacht wordt aan o.a:
 • Facility Managers en Inkopers
 • Financieel Managers en Controllers
 • Lijn Managers en Management Assistenten

Wat kunnen we van elkaar leren?
Wat kan er beter? Wat zijn de gevolgen? Wat houdt ons tegen? Wat vindt onze accountant? etc.
Maar ook:
Welke oplossingen zijn er? Wat kost dat dan? Hoe pakken we dat aan? Wat kunnen we zelf? etc.

Door de ingebrachte kennis met elkaar te delen, krijgt u nieuwe inzichten over het verder optimaliseren van het Contractbeheer binnen uw organisatie.

Vanwege het interactieve karakter kunnen maximaal 5 personen aan deze kennistafel deelnemen.
Schrijf daarom zo snel mogelijk in om je plek te reserveren.
Datum donderdag 17 december van 10.00 – 11.00 uur.

Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van Teams. Na aanmelding ontvangt u daarvoor een uitnodiging met link.
Onderwerp:
Contractbeheer
"Lekt er bij u ook geld en tijd weg?

Wanneer:
Donderdag 17 december, 10.00 uur
Duur:
1 uur
Aantal deelnemers:
Max 5 (Interactief)

Doelgroep:
 • Profit organisaties 25-250 FTE
 • Zorgorganisaties 25-500 FTE

Financieel Managers, Controllers
Facility Managers, Inkoop Managers etc.
JA, ik meld mij aan voor de sessie op donderdag 17 december 2020, 10.00 uur.
Wilt u op de hoogte worden gehouden van toekomstige evenementen en data?
janee

Terug naar de inhoud