Blogs - ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering

Ga naar de inhoud

Contractmanagement

De toegevoegde waarde van een effectief en efficiënt georganiseerd contractmanagement is, ook in de zorg, vaak onbekend en wordt daardoor sterk onderschat.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat in Nederland het beheer van contracten, overeenkomsten, SLA’s en andere documenten bij meer dan 80% van alle organisaties sterk voor verbetering vatbaar is. Bij 66% van de onderzochte bedrijven worden er ongewenst contracten verlengd. Daarbij gaat veel tijd en geld verloren en de zorgsector vormt daarin helaas geen uitzondering.....................................
Simon Postma | 29/8/2019

Save to Grow

Voor Nederlandse bedrijven gelden voor de komende jaren drie strategische prioriteiten: groei van de sales, winstgevendheid van de producten en kostenreductie. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Deloitte onder CXO’s [*]. Als het gaat om kostenreductie blijkt echter dat in de afgelopen jaren 73% van de ondervraagde bedrijven de besparingsdoelstellingen niet gehaald heeft. Dan rijst de vraag; waarom.................
René van Zon | 3/12/2018
Terug naar de inhoud