Zorginstellingen en bestuurders (te) druk met de waan van de dag

Ga naar de inhoud

Zorginstellingen en bestuurders (te) druk met de waan van de dag

ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering
Gepubliceerd door Simon Postma in Zorg - Algemeen · 6 juni 2019
Volgens zeer recent onderzoek van De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben Zorginstellingen en hun Management het vooral erg druk met de waan van de dag.

Daardoor is er onvoldoende ruimte en aandacht voor focus op de langere termijn. In toenemende mate leidt dat tot sterk afnemende resultaten, waardoor organisaties in zwaar weer geraken. Steeds meer zorginstellingen staan onder bijzonder beheer bij hun huisbank. Er is sprake van een vicieuze circel waar maar moeilijk uit te komen is.
NVB constateert verder dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering gemiddeld te wensen over laat. Bestuurders en hun raden van toezicht ontbreekt het niet zelden aan gedegen financiële kennis en inzicht. Als dit in samenhang met de snel en sterk gewijzigde arbeidsmarktomstandigheden wordt bekeken dan is het, ook voor organisaties die nu nog zwarte cijfers laten zien, verstandig en soms noodzakelijk om gerichte
voorzorgsmaatregelen te nemen.

Het dak repareren als de zon schijnt.

Bij de zorginstellingen waarvoor wij werken (cure en care) merken wij dat op de "overige bedrijfskosten" maar liefst 10- tot 30% valt te besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Om dat te bereiken is het absolute noodzaak dat er specialisten worden ingezet die de verschillende kostencategorieën kennen als hun broekzak. Zij kennen uw branche, de markt, de verdienmodellen en de leveranciers.

Wij zetten specialisten in op bijvoorbeeld de onderstaande hoofdcategorieën:
  • Flexibele arbeidskrachten
  • Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
  • Algemene kosten
  • Patiënt- en bewonersgebonden kosten
  • Onderhoud en energiekosten
  • Huur en leasing

Indien gewenst maken wij uw specifieke mogelijkheden inzichtelijk. Uiteindelijk kiest u zelf welke kostencategorieën er in opdracht worden gegeven. Wij werken uitsluitend aanvullend aan de mensen in uw organisatie. Wat goed is hoeven wij niet over te doen.

Een kennismaking van een uur leidt bijna altijd tot interesante eye openers.0
beoordelingen
Terug naar de inhoud