ProFaction Compliance en Risicobeheersing - ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering

Ga naar de inhoud
Compliance & Risico's
COMPLIANCE & RISICO'S

Op dit brede aandachtsgebied ondersteunen wij organisaties heel concreet op diverse onderdelen, t.w.

 • Veiligheid
 • Brandblusmiddelen
 • Digitaal onderhoudscontract
 • Digitale Inspecties
 • Rapportages (d.m.v. interactieve PDF's)

Een groot gedeelte van bovenstaande opdrachten wordt uitgevoerd door onze dochter
ProFaction-Safety. Klik hier voor meer informatie.
DOE ONZE VEILIGHEIDS SCAN

Onze Veiligheids Scan kost u slechts enkele minuten, maar geeft u een goede eerste indicatie van uw mogelijke aandachtspunten.

Onze klanten kiezen onder andere ook voor:

 • Een Veiligheidscheck
 • Het opstellen of actualiseren van een RI&E
 • Beleidsvorming, risicomanagement en compliancevraagstukken
 • Optimaliseren veiligheidsvraagstukken
 • Planvorming
 • Opleiden, trainen en oefenen

Maatwerk is in alle gevallen mogelijk!
NAAR EEN HOGERE GRAAD VAN BRANDVEILIGHEID
Blussen 3.0
Tegen lagere kosten en veel milieuvrindelijker.

Dit kan door een zeer snelle blussing met professionele sprayblussers en het Safe & Easy concept.

Het grootste gevaar voor mens en dier is de rook. Hoe sneller een beginnende brand is geblust, hoe minder rookontwikkeling. Hierdoor neemt de kans op slachtoffers substantieel af.

Door risicogerichte projectering van de multifunctionele sprayblusser is een snelle en eenvoudige blussing mogelijk. De capaciteit is meer dan voldoende voor het brandvermogen van een beginnende brand van de meeste risicobronnen. Daar waar nodig worden grotere (6L) blussers geprojecteerd.

De onderhoudsvrije garantieperiode levert u veel kostenvoordeel op. Daarnaast zijn deze blussers meer dan 60% duurzamer dan conventioneel.

Met innovatieve producten ondersteunt ProFaction Safety bij het optimaliseren van de brandveiligheid, kosten en duurzaamheid.
Terug naar de inhoud