Corona Monitor - ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering

Ga naar de inhoud


De Coronacrisis vraagt veel van gemeenten als het gaat om
uitvoering, monitoring en handhaving van alle maatregelen.

De verwachting is dat hierin de komende tijd niet veel verandering komt. Inzicht in, sturing op en verantwoording over de genomen maatregelen en de effecten daarvan is nu, maar ook achteraf erg belangrijk.
  
Met de Coronamonitor voor gemeenten houdt u continue inzicht in de actuele maatregelen en acties binnen de diverse thema’s. Niet alleen de landelijk maatregelen, maar juist ook de “couleur regionaal / lokaal” daarvan. Vanuit dit uniforme beeld, dat voor alle stakeholders eenvoudig toegankelijk is, wordt eenduidige sturing op deze maatregelen maximaal ondersteund.

De informatie in deze Coronamonitor is tevens uitermate geschikt om raadsleden te informeren. Gedurende het verdere verloop van de crisis komen zij in de juiste informatiepositie wat een belangrijke bijdrage levert aan de acceptatie en de latere verantwoording over het gevoerde beleid.


Terug naar de inhoud