ProFaction Efficiency - ProFaction, Partners in Business

Ga naar de inhoud
Efficiency  Optimalisatie


"WIJ DOEN DIT AL JAREN ZO EN DAT GAAT PRIMA"

Dit antwoord krijgen wij vaak op de vraag hoe en waarom zaken lopen zoals ze lopen in een organisatie. Herkenbaar? Tegelijkertijd  heeft  het  management  de prangende  vraag ; "hoe meten  wij  de  efficiency en  zijn  er  optimalisaties mogelijk"?

Het is voor organisaties van essentieel belang om competitief te zijn. En dat vraagt om continue aandacht om slimmer en dus efficiënter te werken. Door de waan van de dag is daar niet altijd oog voor. Daarom is het van tijd tot tijd nodig om de wijze waarop de processen lopen en de taken uitgevoerd worden tegen het licht te houden. Wat gaat goed en wat kan efficiënter. Dit vraagt om innovatie- en veranderkracht. Veel organisaties ontberen deze innovatie- en veranderkracht. Maar ook de waan van de dag noopt vaak tot de inzet van een "externe  spiegel".

ProFaction ondersteunt u als partner in business om uw efficiency te vergroten.
PROCESSEN - BPM

Klanten stellen steeds hogere eisen aan uw dienstverlening. Dat betekent dat u processen efficiënt zult moeten inrichten en optimaliseren. Processen hebben namelijk een directe relatie met klanttevredenheid en kwaliteitszorg.

Met een procesgerichte verbeteraanpak kunt u sneller en flexibeler inspelen op de veranderende wensen van klanten. Procesmanagement start met een goede inventarisatie. Welke processen zijn er en wat is ieders rol in het geheel? Vaak kunnen zaken slimmer, effectiever of efficiënter worden aangepakt.

ProFaction verbetert uw processen d.m.v. een grondige inventarisatie, communicatie, implementatie en borging.

     INRICHTEN, HERINRICHTEN EN OUTSOURCEN

     "Een organisatie die stil staat, gaat achteruit"

     De omgeving van organisaties verandert steeds sneller. Structureel veranderend gedrag van klanten, toenemende concurrentie en specifieke branche-gerelateerde zaken vragen om een flexibele houding van een organisatie. Te vaak zien wij nog dat organisaties te snel grijpen naar de structuuraanpassing  (het  organogram) om op deze veranderingen te anticiperen.

     Het is ook lastig, zo niet onmogelijk om een uniforme aanpak te beschrijven voor alle organisaties, omdat iedere organisatie in haar omgeving uniek is en daarom ook  om  maatwerk  vraagt.  Toch zien wij de volgende lijn als leidraad. Het is essentieel om continue de visie en organisatiedoelstellingen helder voor de bril te hebben en van daaruit te blijven bouwen.  Welke onderdelen van de organisatie dragen hieraan bij en zijn cruciaal voor het onderscheidend vermogen? Welke taken voeren zij uit? Hoe verlopen die vanuit een intern en extern klantperspectief zo optimaal mogelijk? Deze vragen leiden vervolgens naar de optimale organisatie-inrichting. Dat kan ook betekenen dat  bepaalde producten, diensten of taken beter geoutsourcet kunnen worden. Het gaat dan vaak om de niet-kerntaken, die niet rechtstreeks aan de organisatie-doelstellingen en het onderscheidend vermogen bijdragen.

     ProFaction ondersteunt u in dit gehele proces, waarin maatwerk dé sleutel is om tot een goede en verantwoorde inrichting van een wendbare en bestendige organisatieinrichting te komen.


     Terug naar de inhoud