ProFacion voor Onderwijs organisaties - ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering

Ga naar de inhoud
ONDERWIJS EN AANBESTEDINGEN


Onderwijsorganisaties zijn meestal "aanbestedingsplichtig". Het valt niet mee om daar in de praktijk goed en efficiënt uitvoering aan te geven.

De regelgeving rond Europese aanbestedingen is complex en wijzigt voortdurend. Uw accountant let steeds stringenter op het naleven van de wet- en regelgeving en vele scholen worden er door het ministerie op geattendeerd dat men de huidige werkwijze dient aan te scherpen.

Toch is het verstandig hier weloverwogen en kritisch mee om te gaan. Niet zelden wordt er in het voortraject van een aanbesteding onvoldoende onderzoek gedaan en baseert men zich gemakshalve maar op de vorige aanbesteding en het vorige bestek. Omdat een organisatie altiijd in beweging is vormt dat een aanzienlijk risico. Eventuele alternatieven worden over het hoofd gezien en daardoor maakt men het zichzelf- en potentiële leveranciers onnodig moeilijk.

Het gevolg kan zijn dat er teveel wordt betaald voor onvoldoende kwaliteit en dat er intern en extern ontevredenheid ontstaat over de gesloten overeenkomst.

Wilt u hier eens in de volle breedte van het spectrum over brainstormen, dan komen wij graag bij u langs. Desgewenst onderzoeken en rapporteren wij mogelijke verbeterpunten en lossen die samen met u op.

Terug naar de inhoud