Scans - ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering

Ga naar de inhoud
Optimaliseren en Groeien     
Noodzakelijke tools voor een gezonde organisatie

Om uzelf een beter beeld te kunnen vormen van waar uw organisatie staat, bieden wij een aantal Scans aan op diverse belangrijke onderdelen. Na het online beantwoorden van een beperkt aantal vragen ontvangt u een indicatie, gebaseerd op onze praktijkervaring. In een persoonlijk en vrijblijvend gesprek is een verdiepende verkenning van de uitkomsten, én wat dat betekent voor uw organisatie, mogelijk.

De uitslag geldt uitsluitend ter indicatie, op basis van uw eigen antwoorden en inschattingen.

Laat er ook eens door een andere bril naar kijken!

Maak uw keuze uit de ondertaande Scans:
Proactief ondernemen met betere stuurinformatie en duidelijke rapportages. Veel beter zicht op uw financiële prognoses en ontwikkelingen. Superieure forecasting.
Waar zijn de Contracten?  Wanneer lopen ze af? Wie is verantwoordelijk? Zijn wij volledig in Control? Grote proces-verbeteringen door een kleine investering.
Onbenutte regelingen, Premiebetalingen te hoog, "Specialistenwerk" op ruim 80 regelingen, Instroom, Doorstroom, Uitstroom, Banenafspraak en Verzuimkosten
Past het veiligheidsniveau binnen uw organisatie nog wel bij de huidige risico’s? Een veiligheidsscan door ProFaction-Safety geeft u snel een compleet inzicht in alle aspecten.
Heeft u voldoende inzicht in uw indirecte kosten? Laat uw kosten checken door professionals.
Anticipeer op telkens wijzigende wet- en regelgeving! Transparantie, Juridische aspecten, Economische aspecten, Optimalisatie, Risico's, Prijzen, Contracten, etc.
CONTACT

ProFaction B.V.
Atoomweg 63
3542 AA  Utrecht

Tel:
085 060 6596

ProFaction B.V. ondersteunt organisaties als Partner in Business.
Met de focus op Optimaliseren en Groeien
Terug naar de inhoud